Echtscheiding

Wie aan familierecht denkt, denkt aan (echt)scheiding.

Echtscheiding

Steeds meer huwelijken eindigen in een echtscheiding, inmiddels ruim één op de drie. Ook ten aanzien van andere samenlevingsvormen is te zien dat de scheidingskansen oplopen.

Een scheiding is een periode met veel vragen en onzekerheid. Verdriet, boosheid, teleurstelling en (zelf)verwijt wisselen elkaar vaak af. Wanneer u besluit om te gaan scheiden, is het goed u te realiseren dat dit kan op verschillende manieren:

  1. op gezamenlijk verzoek, waarbij u samen met uw partner de scheiding regelt
  2. via de rechtbank, waarbij u en uw partner een eigen advocaat hebben.

Indien u kiest voor één van de advocaten van ons kantoor, kiest u voor deskundige begeleiding. Wij adviseren u welke scheidingsmethode het beste bij u past en begeleiden u daarin.

Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek

Als u en uw partner besluiten om te scheiden en u bent het samen eens geworden over hetgeen er geregeld moet worden, zoals al of niet (partner)alimentatie, verdeling van de gemeenschappelijke eigendommen, afspraken over de kinderen, dan kunt u samen bij een en dezelfde advocaat terecht. In deze situatie stelt de advocaat een overeenkomst (echtscheidingsconvenant) op, waarin alle gemaakte afspraken worden vastgelegd. Zijn er minderjarige kinderen in het spel dan wordt tevens een ouderschapsplan opgesteld.

Vervolgens wordt het echtscheidingsconvenant met een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. De rechtbank kan vervolgens zonder mondelinge behandeling een beslissing nemen. Op deze wijze verloopt de echtscheidingsprocedure dus eenvoudiger, sneller en ook goedkoper.

De rechter hakt de knoop door

Als een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek in uw situatie niet tot de mogelijkheden behoort dan wordt een beslissing van de rechter gevraagd en zal een van onze familierechtadvocaten u bijstaan in de procedure bij de rechtbank. Ook in dat geval is het echter altijd nog mogelijk om tijdens de procedure tot een regeling te komen.

Voor welke scheidingsmethode ook wordt gekozen, onze advocaten informeren en adviseren u over de onderwerpen die bij een echtscheiding aan de orde komen. Samen met u komen we tot de juiste aanpak.

Mediation mislukt?

Steeds vaker wordt ons kantoor benaderd door mensen die met hun partner eerst een mediationtraject hebben gevolgd bij een mediator of scheidingsmakelaar. Als dit traject tussentijds mislukt dan moeten beide partijen alsnog een eigen advocaat inschakelen.

Bevindt u zich in een dergelijke situatie aarzelt u dan niet om tijdig contact met ons op te nemen.

Wat nog meer?

Familierecht is meer dan scheiden. De advocaten van ons kantoor hebben zeer ruime expertise op het gebied van onder meer omgang-, gezag- en alimentatiekwesties. Zij begeleiden ouders bij de vaststelling of wijziging van een omgangsregeling, het aanvragen en/of het aanpassen van kinder- of partneralimentatie en allerhande andere familierechtelijke kwesties, zoals de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden en de verdeling van een huwelijksgemeenschap.

Wilt u de knoop doorhakken? Aarzel dan niet en neem contact op voor een kennismaking!