Incasso

Wij zijn allen in ons leven meermalen schuldeiser en schuldenaar. Rechten worden gerespecteerd, verplichtingen nagekomen, veruit de meesten van ons houden zich aan die regels.

Zakelijk of privé, niemand is te benijden als diens schuldenaar de gemaakte betaalafspraken niet nakomt. Hoe krijg je je geld, kan het zonder de rechter, welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?

Eén van de problemen die de schuldeiser in de praktijk nogal eens wat problemen oplevert, is het bewijs: schuldenaren beroepen zich op allerlei smoesjes, trucs en andere uitvluchten om niets te hoeven betalen of om tijd te winnen.

Als schuldenaar ben je evenmin te benijden als opeens die vriend, bank, leverancier al de vorderingen opeist en niet bereid is nog enige ruimte te geven om de afspraken na te komen, ook al doet de schuldenaar zijn best en wordt de nakoming aangeboden, alleen niet op dit moment. De schuldenaar ziet nogal eens een onvriendelijke schuldeiser, soms vertegenwoordigd door een deurwaarder, aan de eigen deur, die de verplichtingen komt opeisen op een moment dat de schuldenaar heel graag zou willen betalen, maar dat niet kan.

Bedrijfsmatige schulden en geldvorderingen
Bij bedrijfsmatige schulden, waar de ondernemer voor het geld een zaak geleverd heeft, een werk heeft gedaan, een opdracht heeft uitgevoerd en de opbrengst simpelweg nodig heeft voor zijn of haar bedrijfsvoering en levensonderhoud kunnen oplopende debiteurenstanden en de wijze waarop gerechtelijke incasso wordt aangepakt het verschil uitmaken tussen voortbestaan of faillissement van een onderneming. Dat kan heel spoedeisend zijn.

Damlaan Advocaten staat met de cliënt een praktische aanpak voor. Onderhandelen als het kan en procederen als het moet. Een stap naar de rechter is, als dat nodig is, heel snel te maken. De kosten die de overheid aan de eiser en gedaagde daarvoor vraagt stijgen echter snel. Procederen kan duur zijn en is vaak trager dan gewenst. Damlaan Advocaten kan u adviseren over de juiste aanpak.

Beslag
Een uitspraak kan wel eens net te laat komen en er blijken dan dikwijls geen verhaalsmogelijkheden meer te zijn. Dit kan voorkomen worden door het tijdig leggen van bewarend beslag op de bezittingen van de schuldenaar. Damlaan Advocaten kan u, als schuldeiser, informeren over de mogelijkheden van het leggen van beslag. Maar ook in het geval u als schuldenaar te maken krijgt met een ten onrechte gelegd beslag kan Damlaan Advocaten voor u optreden.

Met onze deskundigheid op het gebied van gerechtelijke incasso, insolventie, faillissement, schuldsanering en het tot stand brengen van minnelijke regelingen die de beste garantie op betalen inhouden, zullen wij u graag van dienst zijn, tegen redelijke kosten, waarbij ‘fixed fees’ en variabele tarieven bespreekbaar zijn.