Faillissementen

U heeft een vordering op een bedrijf of een particulier persoon, maar u kunt uw vordering maar niet geïncasseerd krijgen. U heeft wel een vermoeden dat het met het bedrijf of de persoon financieel niet heel goed gaat, maar u wordt stelselmatig aan het lijntje gehouden.

Een overweging kan dan zijn om het faillissement van het bedrijf of de persoon in kwestie aan te gaan vragen. In de praktijk blijkt de faillissementsaanvrage een geducht incassomiddel te zijn. Voorwaarden zijn dan wel dat uw eigen vordering onbetwist is en dat u nog een andere vordering weet (naam van het bedrijf + hoogte van de vordering). Aan het indienen van een verzoekschrift zijn natuurlijk wel kosten verbonden. Zo bent u als verzoekende partij griffierecht verschuldigd (voor actuele tarieven: www.rechtspraak.nl). Daarnaast zijn er advocaatkosten voor het opstellen van de faillissementsaanvrage en de behandeling ter zitting.

Neemt u gerust met ons contact op voor meer informatie. De zittingen vinden altijd plaats op een dinsdag vanaf 10.00 uur. Wanneer het faillissement wordt uitgesproken dan is dat natuurlijk wel teleurstellend. U kunt dan wel de vordering afboeken en eventueel de B.T.W. gaan terugvorderen. U weet in ieder geval waar u aan toe bent en u bespaart zich verdere incassokosten. De kosten van de faillissementsaanvrage zijn preferent. Heel vaak krijgt u deze kosten bij het einde van het faillissement vergoed. De praktijk leert dat in de aanloop naar de faillissementszitting toch heel vaak regelingen worden getroffen en (deel)betalingen worden gedaan. Ook op de zitting zelf wordt vaak nog wel eens getracht een oplossing voor de betalingsproblematiek te realiseren.