WSNP zaken

WSNP (schuldsanering) afgewezen of tussentijds beëindigd ? Hoger beroep!

De schuldsanering (voluit: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, WSNP) heeft een belangrijk voordeel boven een faillissement. Aan het eind van een schuldsaneringstraject is de schuldenaar namelijk schuldenvrij en kan hij met een schone lei verder. Bij een gewoon faillissement van een natuurlijk persoon is dat niet het geval; aan het einde van een faillissement blijft de schuldenaar met de restschulden zitten (maar is in veel gevallen alsnog een schuldsaneringstraject mogelijk). De schuldsanering staat ook open voor ondernemers die een eenmanszaak hebben gehad.

Voor veel schuldenaren is het dus van groot belang dat zij worden toegelaten tot de schuldsanering. Rechtbanken wijzen verzoeken tot schuldsanering in sommige gevallen af. Een reden voor afwijzing kan zijn dat de schuldenaar nalatig is geweest met het beheer van zijn financiën. Soms is zo’n afwijzing van een verzoek tot schuldsanering ten onrechte.
In dat geval is het verstandig om in hoger beroep te gaan. Er zijn veel gevallen bekend waarbij de schuldenaar in hoger beroep alsnog tot de schuldsanering is toegelaten.

Voor het instellen van hoger beroep is een advocaat nodig. Hoger beroep moet binnen een zeer korte termijn (8 dagen) worden ingesteld. In veel gevallen is het mogelijk om de kosten van het hoger beroep grotendeels te laten vergoeden door de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

Ook tijdens een schuldsaneringstraject kan de rechtbank een beslissing nemen die zeer nadelig is, zoals een tussentijdse beëindiging van de schuldsanering of het niet toekennen van de zogenaamde “schone lei”, zodat de schuldenaar alsnog met zijn schulden blijft zitten. Ook in die gevallen is hoger beroep mogelijk.

Een schuldsanering wordt door de rechtbank dikwijls tussentijds beëindigd als blijkt dat de schuldenaar onvoldoende aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan, bijvoorbeeld door onvoldoende te solliciteren of onvoldoende informatie te verstrekken aan de bewindvoerder.

Damlaan Advocaten beschikt over ruime ervaring op het gebied van schuldsaneringen. Niet zelden leidt een door ons kantoor ingesteld hoger beroep of een verweer tegen een tussentijdse beëindiging er toe dat de schuldenaar in de WSNP kan blijven.

Als u te maken krijgt met een voor u negatieve uitspraak van de rechtbank of als u van uw bewindvoerder bericht ontvangt dat uw deelname aan de WSNP mogelijk tussentijds beëindigd zal gaan worden neemt u dan snel contact op met ons kantoor!