Mr. Albert Vijftigschild

albert-vijftigschild.jpgAlbert Vijftigschild is meer dan 36 jaar als advocaat werkzaam.

Het meest actief is hij op het gebied van het civiele recht. Mr Vijftigschild heeft wat wel wordt genoemd een   procespraktijk.

Daarnaast heeft Mr Vijftigschild zich altijd bezig gehouden met het familierecht. In het bijzonder echtscheidingen en alimentatieverzoeken en verdelingsvraagstukken. Mr Vijftigschild doet niet aan mediation,  dat neem niet weg dat er zich geregeld zaken aandienen, waarbij partijen weten wat ze willen en voor een redelijk tarief een eerlijk advies krijgen en zonder poespas snel en vakkundig met hun echtscheiding geholpen worden. Mr Vijftigschild dient dan bij de rechtbank een zogeheten gemeenschappelijk verzoekschrift in.

Tegenwoordig wenden mensen zich steeds meer tot een mediator of scheidingsmakelaar. Voordat mensen hun handtekening onder een convenant of ouderschapsplan zetten, willen ze graag een second opinion. Mr Vijftigschild loopt dan punt voor punt  een convenant door en wijst de cliënt  op eventuele voetangels en klemmen.  Zo’ n gesprek duurt meestal een uur en kan veel leed in de toekomst besparen. Goede raad is dan niet duur.

Mr Vijftigschild is ook professioneel beschermingsbewindvoerder en boek 1 B.W. curator. Familieleden van personen die niet langer meer zelf hun financiële zaken kunnen regelen, kunnen een afspraak met hem maken en Mr Vijftigschild vragen zich bereid te verklaren om een benoeming tot bewindvoerder of curator te aanvaarden. De kosten zijn in de wet vastgelegd. Voor 2022 bedraagt de vergoeding voor bewindvoering      € 1.320,00 ex de BTW per jaar en voor curatele  € 2.375,00 ex de BTW per jaar. Voor personen die niet in staat zijn deze bedragen te betalen, bestaat er de mogelijkheid om via de gemeente (bijzondere bijstand)  deze kosten vergoed te krijgen.

Het uurtarief van Mr Vijftigschild bedraagt € 160,00 per uur exclusief de BTW. Een bepaald deel van de praktijk wordt besteed aan gefinancierde rechtshulp. U kunt zich bij het juridisch loket laten verwijzen middels een zogeheten diagnosedocument. Voor meer informatie kunt u de site RVR.org raadplegen. Let u er op dat bij gefinancierde zaken er meestal sprake is van een eigen bijdrage. Mr Vijftigschild kent een gratis kennismakingsgesprek. U moet daarvoor wel eerst een afspraak maken.

Rechtsgebiedenregister van de NOvA

De heer mr. A. Vijftigschild heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

•    Algemene praktijk: burgerlijk recht en strafrecht
•    Personen- en Familierecht: echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap- en erkenning

 

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.