Mr. Albert Vijftigschild

albert vijftigschild 2Albert Vijftigschild is meer dan 32 jaar als advocaat werkzaam.

Het meest actief is hij in de civiele hoek en wel de procespraktijk. Te denken valt aan het incasseren van vorderingen voor bedrijven en instellingen en huurincasso's. Het maken van dagvaardingen en het opstellen van andere processtukken zijn activiteiten die hij graag doet. In civiele procedures moeten partijen vaak zelf op de rechtbank verschijnen. Mr Vijftigschild bereidt zijn clientèle graag goed en grondig voor en staat hen ook tijdens de zitting met raad en daad terzijde.

Daarnaast heeft Mr Vijftigschild zich altijd bezig gehouden met het familierecht. In het bijzonder echtscheidingen en alimentatieverzoeken en verdelingsvraagstukken. Mr Vijftigschild doet niet aan mediation, maar dat neem niet weg dat er zich geregeld zaken aandienen, waarbij partijen weten wat ze willen en voor een redelijk tarief een eerlijk advies krijgen en zonder poespas snel en vakkundig met hun echtscheiding geholpen worden. Nieuw is ook dat partijen zich tegenwoordig meer en meer tot een mediator of scheidingsmakelaar wenden en toch graag een second opinion willen alvorens hun handtekening onder een convenant of ouderschapsplan te zetten. Een gesprek van een uur kan veel leed in de toekomst besparen en goede raad is dan zeker niet duur.

Mr Vijftigschild is ook professioneel beschermingsbewindvoerder en boek 1 B.W. curator. Familieleden van personen die niet langer meer zelf hun financiële zaken kunnen regelen, kunnen een afspraak met hem maken en Mr Vijftigschild vragen zich bereid te verklaren om een benoeming tot bewindvoerder of curator te aanvaarden. De kosten zijn in de wet vastgelegd. Voor 2019 bedraagt de vergoeding voor bewindvoering  € 1.132,00 ex de BTW per jaar en voor curatele  € 2.037,00 ex de BTW per jaar. Voor personen die niet in staat zijn deze bedragen te betalen bestaat er de mogelijkheid om via bijzondere bijstand deze kosten vergoed te krijgen.

Het uurtarief van Mr Vijftigschild bedraagt € 150,00 per uur exclusief de BTW. Een bepaald deel van de praktijk wordt besteed aan gefinancierde rechtshulp. U kunt zich bij het juridisch loket laten verwijzen middels een zogeheten diagnosedocument. Voor meer informatie kunt u de site RVR.org raadplegen. Let u er op dat bij gefinancierde zaken er meestal sprake is van een eigen bijdrage. Mr Vijftigschild kent een gratis kennismakingsgesprek. U moet daarvoor wel een afspraak maken.

Overzicht historie rechtsgebieden
de heer mr. A. Vijftigschild (A07046)
Aangemaakt op 06-02-2020 om 15:43 uur

Begindatum Einddatum Hoofdrechtsgebied Deelrechtsgebied
06-02-2020   - Algemene praktijk   -
06-02-2020   - Algemene praktijk Burgerlijk recht
06-02-2020   - Personen- en Familierecht   -
06-02-2020   - Personen- en Familierecht Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen