Tarieven

Professionele betaalbare rechtshulp
Omdat we openheid en duidelijkheid belangrijk vinden, berekenen we geen kantoorkosten of andere toeslagen. Ons uurtarief voor particulieren bedraagt in beginsel € 160,- (exclusief 21% btw). Voor bedrijven, instanties en wanneer zeer specialistische kennis of spoed vereist is, kan een hoger uurtarief worden berekend. Uiteraard bespreken we dit vooraf met u. Mocht het tot een procedure komen, dan moet u griffierechten en bijkomende kosten voor bijvoorbeeld uittreksels betalen. Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing. 

'Pro deo'
Wij werken ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand. De overheid vergoedt dan uw advocaatkosten. In dat geval betaalt u alleen een eigen bijdrage. Of u hiervoor in aanmerking komt en hoe hoog uw eigen bijdrage is, kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). U krijgt een korting op de eigen bijdrage als u eerst contact opneemt met het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl ; telefoon: 0900-8020) en een doorverwijzing naar een van onze advocaten vraagt. 

Rechtsbijstandsverzekering
Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, dan kan het zijn dat deze uw advocaatkosten vergoedt. Als u bij het eerste gesprek met ons uw polisvoorwaarden meeneemt, kunnen we hier direct duidelijkheid over geven. Heeft u vragen over de kosten? Neemt u dan gerust telefonisch contact met ons op! 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De beide advocaten oefenen voor eigen rekening en risico de advocatenpraktijk uit. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard behoudens en voor zover de door hen verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft, vermeerderd met het eigen risico.

Klachtenregeling
Wij doen er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Mocht u toch niet tevreden zijn over onze dienstverlening, bespreekt u dit dan eerst met ons. Mocht u in overleg met uw advocaat niet tot een oplossing komen, dan kunt u gebruikmaken van onze interne klachtenregeling. Informatie hierover kunt u opvragen bij ons kantoor. Indien onze interne klachtenregeling geen oplossing voor het geschil biedt, dan kan uw klacht worden voorgelegd aan de Geschillen- commissie Advocatuur, waar ons kantoor bij aangesloten is. Uw klacht wordt dan beslecht volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. U kunt dit reglement online inzien of opvragen via: Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.